Stríbrné prívesky na Darkont.cz
7. 6. 2016

Grave Digger dobývají skotské vrchoviny

Když tato parta vydala v roce 1984 album „Heavy Metal Breakdown“, byla to mimořádná porce nekompromisního heavy metalu. Bylo to plné agrese, bolesti. Metalová invaze. A když se otevřely brány pekelné a vypochodovala legie ztracených, bylo jasné, že o téhle skupině ještě uslyšíme. O rok později vychází album „Witchhunter,“ které slibným pokračovatel alba předešlého.


V roce 1986 však vypustili do světa, ne příliš úspěšné album „War Games“ a následující rok se skupina přejmenovala na DIGGER. S tím to novým image natočili album „Stronger Than Ever.“ Album neprorazilo a skupina seodmlčela na necelých šest let. Hovořilo se o rozpadu, ale tuhle zprávu vyvrátilo album „The Reaper“ (1993). Skupina se vrátila k původnímu názvu - GRAVE DIGGER.

 

Smrt kolem, noci bez měsíce, samá nebezpečí, noční můry. Pod vlajkou vítězství a následné pokračování legie ztracených, kdy brány pekel se znovu otevřely a syn zas povstal. A když pak Ďábel hrál na piano, mohli jsme začít hněv a destrukci.

 

 

 

EP „Symphony Of Death“ (1994) bylo předvojem zajímavého alba „Heart Of Darkness“ (1995). Král destrukce, vládce chaosu vedoucí blázny k bránám podsvětí. Vynálezce zbraní, srdce temnoty. Démoni, válečné děti. Zápach zla visí nad bažinami, kde osamoceně dřímají čarodějnice - odpuzující a nestárnoucí stvoření. V příběhu o královské chamtivosti, ztrátě duše, dopuštění se bratrovraždy a černá smrt pak jen dokonává dílo započaté.

          

 

                                                        * * *

 

Vzestup této skupiny nastal vydáním alba „Tunes Of War“ (1996), kde jsme si mohli připomenout část z historie Skotska a jeho boj za nezávislost, vedenou sirem Williamem Wallacem, kterou známe z filmu Statečné srdce. Přestože víme, že William Wallace svůj boj prohrál, zažehl požár, který se po mnoha letech opět silně rozhořel a anglickou nadvládu nad Skotskem spálil 24. června 1314 v bitvě u Bannockburnu, kde skotská armáda v počtu pouhých 8000 mužů pod vedením budoucího krále Roberta I. Bruce na hlavu poráží třicetitisícovou armádu krále Eduarda II. (jednalo se o největší porážku Anglie ve středověku). A tehdy se začala psát nová historie nezávislosti Skotska. Album uzavírá zmínka o bitvě u Culloden Muir. Tato oblast byla svědkem poslední bitvy na britské půdě, kdy bylo 16. dubna 1746 jakobitské povstání definitivně potlačeno – bod obratu v historii skotského národa. Byl to konec rodových kmenů ve Skotsku. Klany byly odzbrojeny, byl vydán zákaz nošení tartanu, hry na dudy a velitelé anglických vojsk se stali majiteli a správci zdejších pozemků.

 

Dle mého soudu, jedno z nejlepších alb tohoto celku.

 

Albem „Knights Of The Cross“ (1998) se pokusili navázat na úspěšnost alba       předešlého. Příběh templářů na středním východě, řád, který byl církví vyslán do islámských zemí ke křesťanskému tažení, které propuklo v křížové války. Ve jménu boha zabíjeli, ve jménu boha znásilňovali slávu a zákon. Byli to řeholníci války s papežovým požehnáním. Další omyl a nemilosrdný záměr katolické církve. Střed alba je vyplněn příběhem o králi Anglie zvaném Lví srdce, ochráncích Svatého grálu a nechvalně proslulé inkvizici, kdy spousta templářů byla obviněna z kacířství. Koncept skladeb hodně vychází z příběhů templářů, pravděpodobně nejmocnější a tajemné organizace středověku. Její vzestup a pád. Rozvoj řádu provázený růstem jejich bohatství a vlivu, které byly o necelé dvě století později, předmětem závisti a stály v pozadí zničující akce vysokých církevních hodnostářů i papeže, během níž byl Řád rytířů Templu zničen a jeho členové většinou umučeni nebo upáleni. Na této akci měli lví podíl žebraví mniši Řádu dominikánů. Tito vynálezci inkvizice právě na procesu s templáři ukázali světu hloubku své mravní bídy a pokleslou etiku inkvizice. Je to cesta vzpomínek, která nás vede legendárním světem rytířů kříže.

 

Závěr alba patří opět zmínce bitvě o nezávislost Skotska v bitvě u Bannockburnu, která definitivně ukončila snažení anglického krále Eduarda II. o ovládnutí Skotska a učinila Roberta Bruce nezávislým skotským králem. Drtivá porážka, kterou Angličané v bitvě utrpěli, neznamenala jen ztrátu veškeré anglické snahy o ovládnutí Skotska. Robert Bruce získal pozici, jakou žádný další skotský vůdce nemohl zpochybnit, a stal se plně nezávislým skotským králem. Jako Robert I. Skotský vládl až do roku 1329.

 

 

                                                        * * *

 

V roce 1999 vychází album „Excalibur“, které uzavírá pomyslnou trilogii historických příběhů a vzpomínek na hrdiny z legend a mýtů. Excalibur byllegendární meč krále Artuše a jeho název vychází z latinského Ex calce       liberatus, "Osvobozen z kamene". Symbolizuje tak sílu a pevnost, odhodlanost sloužit pro dobro celku (svého národa). Artuš se narodil jako nemanželský syn krále Uthera Pendragona a královny Igrain. Podle legendy se král Uther zamiloval do Igraine, manželky cornwallského vévody Gorloise. S pomocí kouzelníka Merlina král Uther, proměněný do podoby vévody Gorloise, pronikl na hrad Tintagel a s paní Igraine zplodil syna - Artuše. Vévoda Gorlois v té době zaútočil na Utherův vojenský tábor a při útoku zahynul. Merlin odnesl novorozeného Artuše a předal ho tajně do výchovy siru Ectorovi. Nikdo nevěděl o Artušově skutečném původu a tak byl, opatrován Merlinem, mimo dosah intrik královského dvora. Uther Pendragon po čase zemřel a nezanechal po sobě žádného legitimního následníka a vytvořená říše se začala rozpadat. Asi dvacet let po Artušově narození proto Merlin na Vánoce svolal všechny rytíře do Londýna na turnaj, kde měl být odhalen pravý král. Ráno se na náměstí objevil kámen s kovadlinou. V kovadlině byl zaražen meč a u něj nápis: "Kdo z tohoto kamene a kovadliny meč vytáhne, bude králem Anglie podle práva i rodem." Mnozí se o získání meče pokoušeli, ale nikomu, kromě Artuše, se to nepodařilo. Když Merlin prozradil všem tajemství jeho původu, uznali rytíři Artuše za svého právoplatného krále. Dalšími postavami v tomto příběhu jsou Guinevra jeho manželka, která tajně miluje Lancelota, a on ji. Paní z Jezera, matka Lancelota, Vivien a zlý syn Mordred. Samozřejmě pak rytíři Kulatého stolu, Sir Kay, Sir Balin, Sir Balan, Sir Parcival, Sir Gaiwan, Sir Tristan, Sir Irec a Sir Lancelot.

 

Stejnojmenné album „The Grave Digger“ vychází v roce 2001. Příběhy mýtů ahistorických faktů zmizely a nahrazují je lyrická vyobrazení vzniku syna zla, temnoty, hrobníků, duchů mrtvých, smrtelných stínů, domu oběšených, končící pohřebním procesím.

 

Albem „Rheingold“ (2003) se naopak inspirovali hudebním skladatelem Richardem Wagnerem a první ze čtyř jeho oper pojednávající o Prstenu Nibelungů. Zápletka se točí kolem magického prstenu, který svému majiteli poskytuje vládu nad světem. Tento prsten vykoval nibelungský trpaslík Alberich ze zlata, které ukradl z řeky Rýna. Několik mýtických postav poté bojuje o vlastnictví prstenu, a to včetně Wotana (Odina), vládce všech bohů. Wotanovy intriky, táhnoucí se přes generace celým cyklem a mající za cíl překonat jeho vlastní omezení, jsou základem velké části akčních scén v opeře. Prsten získá hrdina Siegfried, tak jak to Wotan plánoval, ale je zrazen a zavražděn. Nakonec valkýra Brünnhilde, Siegfriedova láska a Wotanova ztracená dcera, vrací prsten do Rýna a v následující apokalypse jsou bozi zničeni. Wágner vytvořil cyklus spojením prvků z mnoha germánských a skandinávských mýtů a pověstí. Starší a Mladší Edda posloužily jako základ opeře Rýnské zlato, zatímco ve Valkýře se obráží sága Volsunga. Siegfried obsahuje prvky z obou Edd, ságy Volsunga a ságy Thidreks. Závěrečná opera Soumrak bohů čerpá námět z díla z 12. století, německé Písně o Nibelunzích, podle které je také celý cyklus nazván. Za zmínku pak stojí, že Richard Wágner napsal libreto a hudbu v průběhu 26 let.

 

 

Album „The Last Supper“ je zajímavým příběhem o spasiteli našich duší a jeho ukřižování. O poslední poháru, zvaném Svatý grál, ze které údajně pil Ježíš Kristus při Poslední večeři. Některé varianty popisují grál jako kalich či misku, jiné hovoří o podivuhodném kameni či krystalu, který je zdrojem mystické energie. Po jistý čas střežili grál také templáři, kteří jej pojmenovali "lapis exsilis". Etteilla, vlastním jménem Jean-Baptiste Alliette (francouzký okultista) se v této souvislosti zmiňuje o posvátné nádobě obsahující astrální "liquores", což chápe jako esenci vědění a poznání. Letopisy etiopské královské dynastie (Kebra Nagest), pocházející asi z poloviny 9. století př.n.l., poskytují velmi podrobné informace o podivuhodném nebeském artefaktu uloženém v Zionu (Schránce). Toto podivuhodné božské "cosi" se popisuje v podobě leštěného jaspisu, topazu, křišťálu, hraje to podivuhodnými světelnými barvami, oslňuje oči a okouzluje i mate mysl. Nicméně celá staletí po něm lidé pátrají marně.      V závěru pak zazní polemika o černých vdovách, bezejmenných kreaturách, nositelích chaosu, ohně a bouře. O peklu na zemi, kde ve sto dnech genocidy umíralo milión lidí.

 

Album „Liberty Or Death“ (2007) je velmi vystihující. Bratři ve zbrani, rudé prapory, zbraně čekající na útok. Oceán krve, boj za svobodu, tichá revoluce, persekuce, šíříme slova svobody. Je zde příběh o starověké pevnosti Másada, která byla postavena na vrcholu skalního útesu na východním okraji Judské pouště, nedaleko Mrtvého moře. Pevnost byla postavena Herodem Velikým v 1. století př.n.l.. Během první židovské války se Masada stala posledním místem odporu židovských povstalců proti Římanům.

 

 

Album „Ballad Of A Hangman“ (2009) vypráví o křiku a umírání Vládců smrti. Všichni svatí a hříšníci jsou v maskách nenávisti. Jsou vítězové a jsou poražení, přesto znovu ve válce, peklo zakryté blátem a krví. Muž bojuje proti muži, lidstvo umírá rukou lidstva. Ve stínu duše pak démoni vyhledávají oběti. Oko za oko, tváří tvář. Jednou žiješ, jednou umíráš. Pak se můžeš modlit a probudit v pekle, ráji. Nikterak pozitivní texty jsou jakou si metaforou na dění tohoto světa.

 

Album „The Clans Will Rise Again“ (2010) se vrací v částech zpátky do Skotska. Skrze koridory temnoty a štíty ve vichru, tisíce vojáků ženou do kopců. Je to další boj za svobodu. V bitvě o Falkirk jsou sekyry a meče v rukou ohromnou zbraní a letmé dědictví Williama Wallaceho pořád žije ve    vzpomínkách. Bitva o Falkirk byla jedna z hlavních bitev v první válce za    skotskou nezávislost. Skotské jednotky vedené Williamem Wallacem zradou rytířů, kteří opustili bitevní pole, byly poraženy armádou krále Eduarda I. Klany však znovu povstávají. Z lesů, kde vlci vyjí. V hněvu a vzteku ruku v ruce. Válečný pokřik klanu McLeodů. Proti nepřátelům zvedáme prapory, zničíme tyrany, nikdy se nevzdáme. Přes údolí slz a bolesti. Zářivé hvězdy jsou naším ochráncem světla pro slávu. To jsou barvy svobody. To je Skotské nebe.

 

O dva roky později se skupina ve svých příbězích vrací do starověkého Řecka.

Clash Of The Gods.“ (2012). Je to souboj bohů. Na jedné straně bozi a na druhé, lidé. Do děje vstupuje Medúza, Anděl smrti a hrobník. Můžeme slyšet volání Sirén. Poté přichází válečníkova pomsta…

 

Zde jsem měl pocit, že skupina vaří ze stejné vody. Možná to byl jen pocit, přesto jsem věřil, že se znovu nadechnou a překvapí.

 

 

                                                        * * *

 

Návrat, jak se patří. Tak by se asi dal pojmenovat vzestup těchto německých hrobařů. Album „Return Of The Reaper“ (2014) je pořádný zářez do učebnice heavy metalu. Tento vál je jízdo do pekel. Ostré kytary a drsný hlas Chrise Bodenhala za doprovodu hřmění v podobě bicích jsou toho jen důkazem.

 

Přes impozantní návrat smrtky, přichází pohřeb v pekle, kde tetovaný jezdec ve dni zmrtvýchvstání vítá sezónu čarodějnic. Povstává znesvětitel hrobů, satanův host a smrt se usmívá na nás všechny. Možná je to o tom, že ničemu nevěříme. Jen skutků, které se dějí tady a teď, kdo ví...

 

 

V roce 2015 se objevuje na trhu velice zajímavý vál. „Exhumation (The  Early Years)“. Už v názvu je jasném že se nejedná o další řadovku, ale o skladby ze začátků této skupiny. Není to nic pompézního, ale rozhodně je to další část života GRAVE DIGGER.

 

Co přinese další rok, se uvidí.

 


Autor článku: Adam

Darkont.cz

Komentáře:


 Přidej nový komentář: 
Jméno:  
Text:
Opište pozpátku  
Hlavní menu
Houdek hudební nástroje - internetový a kamenný obchod
Vyhledávání
NEW komentáře
K magazínu:
Konec Rockmagu?
(15. 2. 2018 - 23:13)
Daniel Landa - Bouře
(25. 1. 2018 - 05:24)
Komentáře ke kapelám:
MAGMARR
(1. 4. 2018 - 22:38)
Progres
(12. 3. 2018 - 18:50)
Lord
(21. 2. 2018 - 08:00)
Jan Plech
(27. 1. 2018 - 10:31)
Atariband
(30. 12. 2017 - 20:11)
Reklama pro vás:
Kytary - přívěsky
Náhodný vtip
Darkont.cz
Betlémy:
Klik Klak:
Metalshop atd.
STOP VOJNĚ!:

Nejnovější kapely
Máte webovky? Vydělávejte.
Máte své webové stránky? Umístěte na nich banner našeho partnerského e-shopu Darkont.cz a vydělávejte. Více info zde.
Antikvariát:
Darkont.cz
Plastelína:

TOPlist