Stríbrné prívesky na Darkont.cz
23. 10. 2016

Magický svět aneb metalová hudba ovlivněna literaturou a mýty - díl IV.

V tomto závěrečném dílu plného mýtů, kouzel, draků, králů, válečníků, nebojácných hrdinů a čarodějů bych rád znovu pokračoval skupinami, které si své příběhy vymýšlejí. Svět fantasy tvoří sami nebo do svých příběhů používají krátké fragmenty z různých knih historie, a tím pak vyplňují své příběhy.

  * * *

 

Power metalová skupina MAGIC KINGDOM se svým prvním albem „The Arrival“ (1999) nás zavádí přes ohnivou zem, kde všechny vášně se ztrácejí v prachu, až po svět samoty. V tajemné zemi. Oběti iluzí. Duchové Babylonu. Co se stalo s minulostí, se zemí, kde se Tigris spojuje s Eufratem. V Poslední hvězdě se pak dozvídáme o čase tragedií, ve které žijí naše děti a že všechna ta lidská šílenost vychází z našich hříchů. Podle církevních dogmat našich smrtelných hříchů, po kterých následoval „pád“ a „vyhnání z ráje“. Žádné vyhnání z ráje se však nekonalo. Vše pochází od stvoření Vesmíru, Země a člověka. Několik eposů, starodávných knih i posvátných svitků nezávisle na sobě pak vyprávějí příběhy vzniku a zrodu, chyb a omylů. Strach ze smrti a zániku jen svazuje naší mysl a činí z nás nejen sobce a tyrany, ale také otroky, kterým lze vnutit svoji vůli a sliby o spáse. Proto zmínky o reinkarnaci mocní vyřadili z posvátných knih. Už v roce 553 n.l. byzantský císař Justinian zakázal původní učení o reinkarnaci, Nicejský koncil a další jiní dokonali dílo deformace Kristova učení k nepoznání. Tyto zásahy se pak projevují i v Sinaiském kodexu (331 n.l.). Proces reinkarnace člověka bychom však měli chápat jako proces odstraňování duchovní nečistoty lidské bytosti. Reinkarnace je síto, které Bůh nebo chcete-li Stvořitel, využívá k postupnému smytí zla z lidí. Nic není opomenuto, ani nic zapomenuto a výsledkem je karma našeho nového života. Žádný smrtelný hřích, který nám od počátku připomínali církevní hodnostáři, kteří sami podléhali obžérství, cizoložství, lžím, moci po zlatu a jménem Boha dopustili války a zabíjení lidstva.

 

V závěru alba přichází zrození dračího syna, který bojuje za pravdu. Je ochráncem posvátného teritoria. V jeho očích neexistuje strach. Nebojí se ani armády černého měsíce, která se blíží k hranicím. Se silou válečnického boha jim dá poznat bolest a umírání v agonii. Světlo svobody navždy zazáří. Jeho jméno bude stále žít v srdcích lidí a Království kouzel nebude nikdy napadeno...

 

Na albu „Metallic Tragedy“ (2004) to byla doba strachu a nenávisti. Královská moc byla tak krutá. V zemi smrti jen silní přežijí. Je zde krátká zmínka o železné masce nebo zapomenutých tajemstvích o létajících pyramidách. Letmá parafráze na Areu 51 a Hangar 18. Ukrytá evidence neviditelné říše. Mimozemské entity a poslání člověka ve vesmíru. Příběh o Barabášovi, vězni věčnosti. Daleko od domova v tisících snech o svobodě. Album uzavírá příběh Kovové tragédie, kde vystupuje čarodějnice, anděl, král, rytíř a démon. Anděl varuje o příchodu zla. Démon jen poznamenává, že byl tisíc století ve stínech údolí pekla a teď je sedm bran pekel otevřených. Jeho zatracené děti dobijí tento svět a budou svobodné. Do děje vstupuje čarodějnice – Razíra. Temnota přichází. Rytíř oponuje s tím, že se ubráníme. Armáda šesti zlatých věží je připravena. Válka začíná a bestie chtějí naše duše. „Rytíří Království kouzel buďte hrdí a bojujte!“ vyzívá král své věrné a Armáda světla skutečně vítězí a Legie smrti mizí. Démon pak ujišťuje všechny, že černý drak povstane z pekla a oni se vrátí zpět.

 

 


 

Po dlouhých šesti letech přichází skupina s albem „Symphony of War“ (2010). Dochází ke změně zpěváka a u mikrofonu Maxe Leclercqa se objevuje Olaf Hayer známý z působení ve švédských Dionysus. Po vyhrané válce se Království kouzel opět probouzí ve světle. Ale zlé mocnosti chtějí zpět korunu vlády. Symfonie války oznamuje další válku dobra se zlem. Z věčných Egyptských nebes povolávají Osirise. Svět je však plný milionů hříšníků. Zajímavá vsuvka jako upozornění jak velké šílenství lidstva dnes ve světě probíhá. Výzva k ochraně lesů, moře a vzduchu. Planeta je v ohrožení. V příběhu o zlém čaroději se znovu ocitáme v záchraně o království. Mnoho pánů, mnoho králů a mnoho válečníků. Boj dále pokračuje ve jménu pohanských bohů. Skrze oheň a bouři v prachu a kouři. Kde Thor kouzelným vichrem a silou kladiva pomáhá dosáhnout našich cílů. Vlci smrti přicházející ze severu se plaví oceánem s ohromnou dračí lodí. V jiném příběhu je tu zmínka o Hraběti Monte Cristo. Každý zná příběh Edmonta Dantese, spiknutí proti němu, o následném uvěznění a po 14 letech útěk z pevnosti If. Nalezení ostrova Monte Cristo, kde našel opravdový poklad. Stal se hrabětem Monte Cristo, vrátil se do Marseille a pomstil se všem, kteří měli s tímto spiknutím, co dočinění. Mimo temnotu, mimo tajemné hlubiny ve vizi, kde zničené bylo království Atlantidy. Konspirace, revoluce milionů ztracených duší, bohové podsvětí, souboj monster války. Znovu jsme vyzbrojeni a připraveni proti démonům. Budeme bojovat a chránit náš lid před vetřelci z moře.

 

Závěr alba patří pokračování Kovové tragédie. Byla to zem svobody a cti. Země kouzel a mýtů, kde lidé žili v míru a harmonii s přírodou. Je to příběh o tajemné starověké říši. Vyprávění o království kouzel. Je to cesta, která začíná. Mocní válečníci, rytíři a kouzelníci vyrazili napříč mořem ledu a horami zmrzlého sněhu, aby dosáhli dračí země. Vyhledat okřídlené bestie, ukrytou bránu pekla a navrátit světlo zpět. Černí andělé ukradli světlo a pochodují pro korunu k ledovým horám. Je to válka černých andělů. Na scéně se objevuje Ascaroth – princ Jižního pekla, znovu čarodejnice, démon, král a rytíř. Černí andělé ukradli kamen chránící lid před hříchy. Démon hrozí, že vichry smrti spálí naše země. A čarodějnice jen poznamenává, že bezbožná vláda opanuje svět. Rytíř s Andělem se nevzdávají, musí najít tajuplnou Dračí zem. Najdou v pekle doupě démona a osvobodí strážce. Zlatí obránci jsou připraveni k boji, brána pekla musí zůstat uzavřena. S bílým kouzlem našich kouzelníků budeme moci najít zrádce. Válka se připravuje. Tisíce démonů povstává. Mezitím se hrdinové dostávají k bránám poslední tajuplné Dračí země.

 

Po zásahu posvátným šípem do zčernalého srdce čarodějnice jí světlo andělů oslepilo. Nastal zápas v pekle. V první verzi příběhu Nebe zčernalo a král vykřikuje na démona, že zemře a zaplatí za své zločiny. Navždy zatracen, shoří ve svatých plamenech boha a ztracené děti prosí o zázrak. Anděl je zachraňuje z beznaděje.

 

V druhé verzi rytíř zabil ďáblova bojovníka v posledním zápase a děti uvězněné v celách prosily o zázrak. Anděl je zachránil z beznaděje. Ve třetí verzi jsou děti světla zachráněné a navždy volné, egyptští bohové požehnali naší kouzelné říši. Pekelné legie zahynuly v podzemí. My pochodujeme ven a křičíme triumf. Pře apokalypsou to byla válka andělů, ale teď je svaté světlo znovu z pekla venku...

 

 

 

 

 

V roce 2015 vychází album „Savage Requiem.“ Magic Kingdom vyprávějí o Andělu strážném, jak nás hlídá, vede a ochraňuje v našem životě. Procházíme si obětí za úplňku a plujeme lodí duchů. Savage Requiem je věnována každému muži na této Zemi, aby žil svůj život s vášní. Znovu však přichází války proti bohu, proti všem, co konají dobro. Vycházejí stíny, králové ze Stínové země terorizují národy, mystifikují je lží o tom, jak duchovní sliby nás zaslepují. Sami chtějí svrhnout boha a obrátit tuto zem v temný svět. V tomto příběhu se duše ztrácí v ohni pekelném. Jiný příběh pro změnu vypráví o dračí princezně. „Ona je můj svět. Ona zahranila můj život. Má dračí princezna…“

 

Vše však končí znovu na bojišti. Zima zuří a něco přichází ze severu. V zámku krále Hagena spí jeho dcera Hild. Král Heoden ji miluje a po větru jí přináší kouzelnou píseň, aby unikla ve Wadově kouzelné lodi. Hagen avšak pozoruje na ostrově Hoy. Válka začala. Oba králové tak vstoupili na bojiště. Kletba Hjathningavig však nebyla zlomena a oba budou bojovat den za dnem, až do soudného dne. To je kouzlo bojiště.

 

 

MAGIC KINGDOM

 

 

 

 

* * *

 

 

Portugalské heavy metalové trio IRONSWORD založené v roce 1995 si počkalo sedm let, než mu vyšla prvotina „Ironsword“ (2002). To čekání rozhodně stálo za to. Pomyslné sliby a slova míru Římské říše. Pochod římských legií pod vlajkou Říma. Symbol moci a Césarův výrok "Veni, vidi, vici", který pronesl po krátké válce s Pharnacem II Pontem ve městě Zela. Zajímavý příběh je pak ze starověku o meči mrtvých. Na kolech bolesti, v plamenech vzteku a nenávisti, v čase chaosu, hadích druidů, na křídlech orla, hordy kostlivců v přilbách. Je to volání zhouby, nosící bolest a smrt. Válečné trubky zazněly. Po strážcích posvátné oceli přicházejí na scénu válečníci, šampioni. Navždy svobodní, v aréně i na bitevních polích. Vítejte ve věku převahy. Je to kouzlo žhavého kovu.

 

Druhé album „Return of the Warrior“ (2004) je o světě, kde vládne železný meč. Je to začátek konce, kdy Hyborejská říše je pod ruinami a nový trůn je vystaven z lidských kostí. A z Valhally Ragnarok volá na Einherjery. Gjallar měkkým tónem oznamuje příchod bohů, bude slyšet po celém světě. Je to volání bohů a válečníků na bojiště. Bohové pochodují přes Bifrost, tříbarevný most, kde planoucí ohně zabarvují jeho okraj do červeno oranžova. Je to jediná cesta do Ásgardu, proto jej před obry střeží bůh Heimdall. Během staletí před tímto životem v Atlantských verších je stará Valusianská říše. První vládcové, válečníci na okraji času, divocí Piktové, bratři meče. Za hranicemi Koth a Shem napříč Corinthie. Zingara a Argos poslední zastávka, jeden den v Aquilonii... Barbaři a hyborejský svět.

 

Následují Kroniky Nemedianu. Válka démonů a bohů. Zuřivá bitva, krvavá válka, čarodějové vrhají kouzla, pravěká mostra vycházejí z pekla, zlověstní duchové kráčejí nocí, loupeživé nájezdy napříč celou zemí. Je to také o Cimmeřanovi, synovi Croma, posledního z rodu a jeho cestě. Shadizar, město je rozděleno do různých čtvrtí. Hlavním městem je Zamora. Je to domovina despotických opilých vládců a většina města je téměř neovladatelná. Vládne tu úplatkářství, čarodějnictví a brutální násilí. A znovu zazněly bitevní trubky a šílení válečníci se svými meči opěvují oslavné hymny. Brythunia ve zbrani. Standarty se šarlatovým drakem, rytíři ve zlaté zbroji pochodující k vítězství, následující kodexy cti. Nemediané se smrti nebojí. Velká je jejich zuřivost, žádný muž neklečí pod deštěm oštěpů a střetem ostří a štítů. Lesknoucí se ocel, oheň a krev prolitá. Je to smrt nebo sláva. Druidové klečeli během dlouhých let před kamenným oltářem, aby vzkřísili prastaré stvoření. Titáni se střetávání, bohové se vracejí, smrtelníci krmeni touhou rozmarem božstva.

 

 

V roce 2008 vychází “Overlords Of Chaos”. Přináší smrt bohů skrze temnotu a úsvit. Války Piktů, Aquilonia ponořená do krve. Severské kmeny hemžící se z jihu roznášejí krveprolití a zkázu. Hyborejské války přinesly chaos a záhubu. Ponořily náš svět do šera. Trůny z ruin. Hyboria očištěna v plamenech války. Bohové války vyslyšte můj bitevní pokřik, pro mnoho válečníků dnešní den bude umíráním, pochodujíc s rachotem trumpet. Znovu je tu zmínka o Cimemerii a hordách temných jezdců se symboly dvou hadů. Nastal Cromův hněv a v chladných severských větrech na sněžných pláních. Legendární říše na okraji světa. Hyperborejské království. A hordy Hyperborejců znovu vyrážejí proti nepřátelům svých předků. Čepele zasyčely. Šípy zazpívaly. Lokajové za bílou maskou sledují bez odpočinku. Až zahyneme v této proklaté zemi. V temných stínech Stygie. Brány se otvírají. Kráčíme mezi ruinami, vstupujeme do černého kamenného chrámu, spatřujeme kněžské svitky a velkého zlatého hada. Hyborejské kmeny narůstají a Hyborejci začali expandovat na jih a západ. Podmaňovali si kmeny a poražené klany se spojily se svými přemožiteli. Předávaly si rasové znaky nové generace Hyborejců a první organizovaný kmen v Hyperborejském království byla Hyperborea. Znovu se ocitáme v Aquilonii, která byla na kolenou a přišla o železnou korunu. Byla to doba, kdy jsme se rozloučili s králi. Zapálili jsme louče na pohřební hranici.

 

Hyperborejské království stále zůstává v našich vzpomínkách.

 

 

 

* * *

 

 

Projekt ALLEN/LANDE, byl pojmenován podle dvou světově známých frontmanů: Russella Allena (Symphony X, Andrenaline Mob, Level 10, Joel Hoekstra's 13) a Jorna Landeho (Jorn, ex-Masterplan). Tento projekt vytvořil šéf italského labelu Frontiers Records, Serafino Perugino.

 

 

 

 

 

 

 

Russell Allen // Jorn Lande

 

 

 

* * *

 

 

K realizaci prvního alba si pozval zkušeného kytaristu a skladatele Magnuse Karlssona, který v součastnou působí v německých Primal Fear. Zároveň však má svůj sólový projekt Magnus Karlsson´s Free Fall. Tento švédský multi instrumentalista vytvořil tři parádní alba. „The Battle“ (2005), „The Revenge“ (2007) a „The Showdown“ (2010). Melodický metal s neuvěřitelnými songy, které jsou plné příběhů vycházejících z našich přání, snů i představ. Mnohdy je to jen bitva uvnitř nás samotných. Mnohdy zase spoléháme na zázraky z jiného vesmíru. Někdy je potkáme anděly. V každém případě musíme jít svou vlastní cestou a nečekat, až nám někdo zavolá, až přijde soudný den, až znovu povstaneme. Příběhy z pera Magnuse Karlssona jsou o všem, co nás obklopuje, ať už to jsou sny, fantazie, nebo vnitřní démoni, kterými tvoříme temnotu tohoto světa.

 

 

 

V roce 2013 se manažer projektu Serafino Perugino rozhodl změnit post hlavního tvůrce projektu. Co, v tom skutečně bylo, se asi nedozvíme. I když jsem se osobně Magnuse ptal, proč se tomu tak stalo, odvětil: „Frontiers Records se tak rozhodli.“

 

Takže hlavním tvůrce následujícího alba „The Great Divide“ (2014) se stal finský kytarista Timo Tolkki, kterého většina fandů zná z působení ve skupině Stratovarius. Dnes má dva silné projekty: Chaos Magic a Timo Tolkki´s Avalon.

A jaký byl přínos do projektu ALLEN/LANDE?

 

 

 

 

Při poslechu této desky každý posluchač s dobrými ušiskami (smích) dospěje k názoru, že se tento koncept, až tak moc neliší od minulé tvorby, kterou skládal Magnus Karlsson. Lyrická část je také téměř totožná. Příběhy, které Timo Tolkki představil, jsou znovu o snech, o čase, o hvězdách, o nás. Je to další cesta do světa fantazie našich snů a představ.

 

Takže čtvrtý počin projektu ALLEN/LANDE šlape ve stejném duchu, za což jsem nemírně rád. Protože hudba na těchto válech je poslechový zážitek. Každé z těchto alb je plné skvělých melodií a výtečných vokálů.

 

 

 

* * *

 

Na závěr tohoto seriálu bych chtěl poděkovat, že jste si udělali čas a ponořili se do světa fantasy, historických faktů a starověkých příběhů, podporovaných skvělými skupinami, které o tom dokáží napsat zajímavé texty a vše podpořit působivou hudbou.

 

 

 

 

Autor článku: Adam

Darkont.cz

Komentáře:

Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

 Přidej nový komentář: 
Jméno:  
Text:
Opište pozpátku  
Hlavní menu
Houdek hudební nástroje - internetový a kamenný obchod
Vyhledávání
NEW komentáře
K magazínu:
Konec Rockmagu?
(15. 2. 2018 - 23:13)
Daniel Landa - Bouře
(25. 1. 2018 - 05:24)
Komentáře ke kapelám:
MAGMARR
(1. 4. 2018 - 22:38)
Progres
(12. 3. 2018 - 18:50)
Lord
(21. 2. 2018 - 08:00)
Jan Plech
(27. 1. 2018 - 10:31)
Atariband
(30. 12. 2017 - 20:11)
Reklama pro vás:
Kytary - přívěsky
Náhodný vtip
Darkont.cz
Betlémy:
Klik Klak:
Metalshop atd.
STOP VOJNĚ!:

Nejnovější kapely
Máte webovky? Vydělávejte.
Máte své webové stránky? Umístěte na nich banner našeho partnerského e-shopu Darkont.cz a vydělávejte. Více info zde.
Antikvariát:
Darkont.cz
Plastelína:

TOPlist