Stríbrné prívesky na Darkont.cz
24. 7. 2016

Metalová nestvůra zvaná Bal-Sagoth

Jejich tvorba je epická a koncepční, inspirovaná zejména autory R.E. Howardem, H.P. Lovecraftem i Edgarem R. Burroughsem. V textech se objevují bájné kontinenty a země Hyperborea, Lemuria, Ultima Thule, Atlantida a Mu nebo mýtus Cthulhu. Nicméně všechno to jsou fantasy příběhy, které vymýšlí hlavní tvůrce skupiny BAL-SAGOTH , Byron A. Roberts alias Lord Byron.

On vytváří všechny pojmy, děje, postavy, místa, texty, koncepci obalu. On sám se rozhodl stvořit vlastní temný fantasy vesmír, kde se prostřednictvím jejich hudby vyprávějí příběhy. Tento svět je plný obrovských krajin fantasy a science-fiction světů, od intergalaktických příběhů, kosmických říší po historické eposy a velkého dobrodružství, mečů a čarodějů ve stylu ság.

 

Již zmíněný Robert Ervin Howard byl známý americký spisovatel žánru fantasy, historických dobrodružných příběhů, hororů i westernů. Zároveň s tím je považován za jednoho ze zakladatelů pod žánru fantasy – sword and sorcery (meč a magie). Byl psychicky nevyrovnaným člověkem, toužícím žít v jiném světě. Na poli žánru fantasy měl jediného rivala, a sice J.R.R. Tolkiena, a právě Tolkienova a Howardova literární podobnost inspirovala moderní žánr hrdinské fantasy. Spolu se svými dvěma přáteli a korespondenty C.A. Smithem a H.P. Lovecraftem patřil k nejdůležitějším spisovatelům Cthulhu mýtu. Rozhovory s válečnými veterány a texaskými rangery, vyprávění duchařských příběhů jeho babičkou a bývalými otroky, návštěvy starých pevností a historických míst, to vše na něj velmi zapůsobilo a stalo se jeho inspirací. Po čase dosáhl věku teenagera a dychtivě hltal krvavé historky umírajícího pohraničníka a naučil se umění dlouhého příběhu. Během Howardova mládí měla jeho matka velký vliv na jeho intelektuální růst. Od mládí se zajímal o dráhu profesionálního spisovatele a svou první práci publikoval již v osmnácti letech. Jeho spisovatelská kariéra zasahovala do mnoha žánrů, ale největší slávu mu získaly až povídky o cimmeřanském barbaru Conanovi.

 

První filmové zpracování „Barbara Conana“ se objevilo v roce 1982 a pokračování „Conan ničitel“ o dva roky později. S nejnovějším podáním tohoto příběhu se mohli diváci setkat v letošním roce - Barbar Conan. A skutečně Legendární Barbar Conan je zpátky! Conanova touha po pomstě za smrt jeho rodičů se záhy změní v krutý boj za záchranu národů Hyborie před mocnými silami zla, ve kterém se bitvy s nelítostnými nepřáteli proplétají se souboji s podivnými monstry. Jedinou nadějí na vysvobození Hyborie ze spárů zla je Conan a jeho síla a odvaha.

 

R.E. Howard rozvinul tajemný svět Hyborie - plný mýtů, magie a temných tajemství. Kromě barbara Conana napsal i řadu dalších zajímavých povídek a knih, např. o králi Kullovi, Muži z Cimmerie, válečnici Rudé Sonje (též zfilmováno), piktovi Bran Mak Mornovi (na filmové zpracování se můžemetěšit v roce 2012), Šarlatová citadela, Conan: Věž slona, o pirátech Cormacu Macu Artovi a Terenci Vulmeovi a o šermíři z konce 16. století zvaný Solomon Kane, mj. také filmového ztvárnění se mohli dočkat diváci v roce 2009. R.E. Howard ukončil svůj život sebevraždou (zastřelením), když se dozvěděl o blížící se smrti své matky.

 

To jen na úvod, abych Vám přiblížil, z čeho kromě své vlastní fantazie čerpá Byron A. Roberts témata pro svou metalovou nestvůru zvanou BAL-SAGOTH.

 

 


 

 

První album skupiny „A Black Moon Broods Over Lemuria“ vyšlo v roce 1995. Vypráví o Atlantských věžích, Citadele mrazu a bezměsíčných propastí uprostřed země sužované temnotou v údolí zloduchů až k chrámům hadích králů. Starověké kromlechy vytesané z ledu. Pod bledým měsíčním světlem. Vůně černého lotusu. Nekonečné příběhy ze Ság z předpotopních svitků.

 

Jejich druhé album „Starfire Burning Upon The Ice-Veiled Throne Of Ultima Thule” (1996) upoutalo svou pozornost rozsáhlejší koncepcí, ale i neuvěřitelnými délkami názvů skladeb. Je zde zmíněna legenda bitvy o údolí Blackhelm. Obrovské armády Mytose K´unna vedené čarodějkou velké síly Zyrashany, královny čarodejnice. První krvavé tažení. Invaze staré a vznešené říše Delania. Během několika měsíců padlo mocí Zyrashany mnoho dalších království. Pod silou legií, kterým velel hrůzostrašný a loajální bitevní lord Talus Ebonfyre. Muž mocné brutality, o kterém si mnozí mysleli, že je posedlý duchem démona z temné říše. Povzbuzeni vítězstvím začali invazi i do země severských kmenů. Přímo ke Sněžným královstvím, kde vládnul silný válečník král Caylen-Tor známý jako Vlk severu. Po úderu na bohaté a úrodné říše za Horskými královstvími se obě obrovské armády se setkaly v údolí Blackhelm. Legendy říkají, že krev mnoha králů byla prolita. V mlze a v kouzlech se stateční válečníci nevzdávali a bojovali až do konce. Po dlouhých bojích Caylen-Tor zatlačil armádu Mytose K´unna zpátky od hranic severního království. Dopadnul Taluse Ebonfyra a jednou provždy ukončil jeho proradný život. Jeho useknutou hlavu poslal po Mytos K´unnovi jako vzkaz královně. Vlci severu pozvedli svou ocel k nebi. Vítězství bylo jejich. Když Mytos K´unn donesl vzkaz, královnino kouzlo upadlo. Mnoho dvořanů se od ní odvrátilo, její královský palác byl obsazen a trůnu se zmocnil jeden z ambiciózních baronů. Zyrashana utekla na východ a více už po ní nebylo vidu ani slechu.

 

V příběhu o Kor-Avul-Thaa – nejhezčím klenotu na koruně říše vznešené slávy největšího města Středního Království, se objevuje Věštec Kor-Avul-Thaa hovořící o roztrhané obloze a černých okřídlených ďáblech. Bouřlivá pohroma postihne zářící Kor-Avul-Thaa. Kroniky času hovoří jen o dvou podobných případech, kdy obloha se roztrhla a krvácející proudy hrůzy napadly Kor-Avul-Thaa. Další zjevení takového kosmického zla je zaznamenáno pouze ve svitcích Třetího kruhu, temného výběru děsivých rouhání, které byly spáleny Řádem Kl´aa ve stejný čas jako první Svazky stínů, které byly objeveny hluboko uvnitř Černé pyramidy. A tak se stalo, že oslnivé a nádherné Kor-Avul-Thaa se stalo městem stínů, zlověstnou pevností nejstarších bestií. Válečná píseň starého seveřana, nalezena ve starověkých svitcích Volmyru, pro změnu vypráví o poslední části cesty Voryna Helmsmitera do Ledové říše. Strážci v jeskyních Věčné mlhy, tajemství zamrzlá uvnitř mimočasových katakomb věčnosti, cesta k ostrovu mlh přes bezměsíční hlubiny temných moří.

 

V příběhu, kde nádhera z tisíce mečů září pod erbem Hyperborejské říše, se objevuje postava Mistra Altaruse a jeho novice Xerxe. Altarus jako vypravěč příchozí bitvy mezi Hyperborejci a Imperiem. Osvícení se ukrývá mezi mlhou zahalené údolí Hyperborei. Do příběhu vstupují králové Hyperboree a Lord Angsaar - Temný poddaný Chaosu. Z černých pevností, poddaných Chaosu poslali čtyři hordy přízraků, aby zajistili armádu krále. Bitva začíná. Legie nemrtvých se setkávají na poli války. Válka mezi Imperiem a spojenými Vyrgotiánskými královstvími zuřila roky. Legie Ebon Tiger, pýcha císařské síly, dosáhla Gul-Kothoth, největšího a nejstaršího opevněného města v celém Vyrgotském království za soumraku pátého dne jejich pochodu z oblasti Kai-Vorg. Krvavá válka, ohromná série epických tažení, ohnivě zvěčňujících císaře Koorda a vícekrále Vyrgotie. Do bitvy je povolán proslulý Mistr meče z Kyrman'ku a neblaze proslulý Zlobr-mág z černého jezera. Na scénu přichází i legendární válečník Baalthus Vane, velitel již zmiňované legie Ebon Tiger.

 

 


 

 

Ve třetím albu „Battle Magic“(1998) se objevují kouzelníci a šamani vytvářející kouzla války. Mocné meče jsou silnější a rychlejší. Jásot z bitvy a válečník, kterého bitevní kouzlo posiluje jeho svaly. Žízní po krvi a zabíjení. Bitva mezi Imperiem a hyperborejskými pokračuje. Armády Hyperborejské říše urputně zaměstnávají Hordu přízraků. Muži s oštěpy se formují do falangu Omega, kolem zní polnice. Tisíce válečníků stojí na krvavém poli. Hyperborejská kavalerie slavnostně proniká do pozice stínových válečníků, kouzlo z Krystalu Mera mění přízraky na těla poseté šupinami, zranitelné ocelí královských legií. Strážci Chaosu se však nevzdávají a útočí zlověstnými jedovatými ostřími do koní Hyperborejců. Muži padají do zaprášené země. Lord Angsaar také vyrazil do boje a Hyperborejská armáda začala slábnout. Proto Král pozvedl krystal Mera a vyzval hněv bouře do hromadných legií Chaosu. Lord Angsaar na oplátku vyzval svého okřídleného strážce noci, aby mu předal moc devátého krystalu. Bitva pokračuje...

 

V dalším nezávislém příběhu je zde předurčení k místu svatyně A´zura-Kai,       starověké pevnosti postavené před mnoha tisíci lety jednou z Galaktických konfederacích. Krveprolití a bitva 61 AD je krátká parafráze na keltskou královnu Boudiccu. Oslavný souboj keltského meče proti římskému gladiu.      Závěr alba pak patří hvězdnému svědectví Altaruse Cestovatele, který se stal svědkem vzestupu ohromného moře a víru kataklysmatické zuřivosti. Prastará Atlantida spotřebovala všechen ten lesk, ale je zachráněna ve snech kouzelníků, válečníků, ale i básníků, králů a nynějších - nás...

 

V Egyptě se z historií Atlantidy seznámil i Solón, který ve svých zápiscích zachytil mnoho údajů od egyptských kněží o Atlantidě a starověkých dějinách. Po něm Kritias, Platonův strýc a následně i sám Platón a několik dalších učenců. Crantór (340-275 př.n.l.), který viděl v Egyptě kamennou stélu se záznamem sdělení o Atlantidě nebo Proklés (412-415 př.n.l.). Řekové však pátrali nejen po Atlanditdě, ale i po bájné severské říši Ultima Thule….

 

 

Ze světa pradávných válek a epických příběhů se s albem „The Power       Cosmic“ (1999) dostáváme do prostředí mezigalaktických válek a vesmírných říší. Objevují se nové postavy: Zurra, Zuranthus, Uatu a Norrin-Radd - poslední potomek Zenn-la, X'atham-ry'aa a Tha'zai-tonn. Ďábelské zlo, ohromná makrokosmická zlomyslnost. Portály do vnější temnoty. Cestovatelé v Mare Imbrium. Nebeský Lexikon. Strážci Devátého úlomku. Manipulátoři evoluce na nespočetných světech. Nacházíme mnoho neznámých artefaktů, nepozemské kovové kompozice, nerozluštitelné znaky a piktogramy. Vzestup Řádu Kl´aa a konec dlouhých aeónů tyranie. Elementární nepořádek v chaosu za       Telluriánským prostorem mračen. Galaxie hoří.

 

Zde se Byron částečně inspiroval americkým spisovatelem Edgarem R. Burroughsem, který se proslavil svým cyklem o Tarzanovi. Byron však čerpal z cyklu o Barsoomu, tajemném světě na planetě Mars a částečně i z cyklu o       Pellucidaru. Zvláštním světu, kde pozemskému povrchu odpovídají moře a na povrchu žijí dávno vymřelí ještěři. Nejdokonalejší rasou jsou zde však obludní ptakoještěři, pro které musí zde žijící lidé otrocky pracovat. V Epilogu tohoto alba se opět setkáváme s Altarusem a Xerxesem, kdy se Xerxes podivuje nad tím, jaké mocné civilizace byly zničeny mrknutím oka. Altarus mu vysvětluje, že Mu byl zničen a pak následovala Lemuria, Atlantida a dokonce pyšná Hyperborea. Xerxes se pak znovu ptá a co Zurra, ten zrádný jedinec. Altarus vypráví, že byl pohlcen svou vlastní temnou mocí a jeho úlomek vědomí se vrátil do vězení pod Mare Imbrium. „Mlhy jednou znovu zahalí kosmické oko, ale buď ujištěn, můj mladý novici, že je ještě mnoho příběhů v této ohromné a věčné sáze, které budou řečeny...“

     

 

 

 


 

 

 Po dvou letech vychází album „Atlantis Ascendant“ a hodně vypovídá o deníku Profesora Caleba Blackthornea III. Éra tisíce let zpátky. Předpotopní záznamy o vyspělé civilizaci, Atlantidě. Počáteční pasáže údajně vytesal proslulý kronikář Antediluvia. Rady Mudrců, Atlantského Kvóra, Hostitel z Z'xulth a Orákula Logres.

 

Předzvěst toho, že Atlantida bude zničena a Velká říše ztracena. Je to Byronovo rozsáhlejší vyjádření stejného obsahu, doplněné smyšleným Věkem tajemství, kdy poslední Albionští Dračí páni se shromažďují k poslední bitvě. Dračí falangy protrhují nebe. Hledání ve hvězdných mapách pradávných kosmografů. Velké černé kyklopské panoráma města, tyčící se pochmurné zdi popsané prapodivnými symboly. Objeveno uložiště věků, starých tradic popisujících hvězdnou síť kosmu, s tajemnými diagramy zvýrazňujícími určité astrální portály a místa nebeské schopnosti, druh pangalaktických geopatogenních zón.

 

Na scéně se objevuje Cestovatel Mistr Altarus a jeho novic Xerxes. Alturus       sděluje učenci, že jeho učení v Praxeum je u konce. Xerxes je nadšen a děkuje mistrovi za jeho moudrost s vědomím, že on teď může velet Mlhám věšteb a Velké Oko Vesmíru se může otevřít na jeho výzvu. Přesto si přeje ještě předtím, než předstoupí před radu Starších, aby mohl nahlédnout do epické války mezi Temnou legií Chaosu a královskými potomky pyšných Hyperboreanů. Altarus souhlasí a vypráví o pokračování epického konfliktu, kdy zarudlé slunce pomalu vstává nad krvavým polem plných mrtvol. Lord Angsaar upozorňuje drzé smrtelné červi, že on je záhubou Atlantských králů, pohromou Lemurie, Archou nepřátel nesmrtelných z Ultima Thule. Králi Hyperborie oznamuje, že jeho armáda bude poražena a říše bude jeho. S výzvou, aby se poddal a uklonil, král odmítá. A tak poslední bitva začíná. Královští potomci Hyperborie rozrážejí hordy hrůzy. Přízrak Archy Lorda Angsaara chytil Krále a vzal mu křišťál Mera z jeho rukavice, ale čepel krále byla rychlejší. V záblesku zeleného světla a odporného kouře se hlava Přízraku skutálela do krví zhašené země. Xerxes se ptá Altaruse, jak to dopadlo, ale on odpovídá, že nikdo nezná výsledek války, dokonce ani Velké Oko vesmíru. Hyperborea je dnes jen vzpomínkou, tak jako Atlantida a Lemurie. Xerxes slibuje, že ze všech sil bude pátrat, aby objevil osud Krále Hyperborie. Altarus říká, že může uspět. I když legendy dlouho vydržely v kosmu a skutky hrdinů v kronikách věčnosti, všechna tajemství budou jednou odhalena.

 

V roce 2006 se objevuje Album “The Chthonic Chronicles”. Přes tuto kroniku podsvětí se dostáváme znovu k válce Imperia a Hyperborejců. Mocné a zářivé armády Imperia se shromáždily před tyčícími se kyklopskými zdmi starodávného Gul-Kothoth. Legendární legie Ebon Tiger, pýcha císaře      Koorda. Kavalerie známá po celém Velkém severním kontinentu. Osobní pluk, kterému velel obávaný generál Baalthus Vane. Sám Koord obklopen svou elitní jednotkou ve stříbrné zbroji. Po jeho pravici proslulý Mistr meče z       Kyrman'ku, muž ostří s nadpřirozenými schopnostmi a nejcennější a nejdražší žoldák Imperia. Po jeho levici neblaze proslulý Zlobr-mág z černého jezera, zahalen do temného pláště vyzařující auru nesmiřitelné zlomyslnosti. Císař vydává povel k boji. Avšak varuje před korunou Obsidianu, která jako jedna z trojice může být použita jako zbraň a kterou Vyrgotiané znovu získali. Neobávaný Baalthus Vane, však nevěří náboženským fanatikům a tvrdí, že ocel je ochrana proti takovému ďábelství. Gul-Tryarch padl, Gul-Azlaan také a z Gul-Nomedese zbyly jen doutnající sutě. Až prorazíme zdi Gul-Kothoth, Vyrgothianská Aliance se rozpadne a Více-král pak padne v poutech ke tvým nohám. Koord poznamenává, že i přesto je obdařen prozíravostí. Císařští skaldi popisují války ve svých básních, jak nastal věk ohně, meče a štítů. Rozezněly se hromy z bojiště. Polnice zněly do dálek. A tak se stalo, že začal hrozný a neodhadnutelný masakr. Kolosální kameny a ohnivá polena sršela na zdi Gul-Kothoth. Obrovské a hadovité trhliny se objevily na starověké kyklopské stavbě.      Stovky bojovníků, jak útočníků, tak i obránců zahynulo v boji nebo pod sutinami kamenů. Bitva zuřila bezpočet hodin, ale brány stále odolávaly.      Nakonec byl přivlečen železný Beran, přezdívaný Nositel Žalu k obležené pevnosti a se Stíny soumraku byla konečně Hlavní brána Gul-Kothoth       uprostřed ohlušujícího zvuku praskajícího dubu a železa prolomena. Mocnésíly Imperia porušily obranu Gul-Kothoth a vrhly se do poslední Vyrgotské       pevnosti.

 

 

A jak pravili další básně skaldů. Koruna Obsidiánu v rukou mistra čaroděje zasáhla do řad vojska mocného Imperia. Muži a bestie se proměnili v zčernalé slupky, spálené skořápky doutnajícího popela. Znovu a znovu drancující záře udeřila do řad Imperia. Síly Imperia byly ponořeny do víru zmatku, tváří tvář nemyslitelné vyhlídce porážky. Přes všechnu ztrátu Baalthus Vane hnal své      vojáky kupředu. Už věděl, že ocel proti kouzlům nemá šanci, ale nevzdával to.      Císař Koord vyzval své dvě klíčové postavy své armády, Mistra meče z       Kyrman'ku a Zlobra-mága z černého jezera k činům. V hrůzostrašném jazyce pak vyřkli velké zaklínadlo, a když zaklínadlo dosáhlo vrcholu, na okamžik ticho zahalilo bitevní pole. Bezhlučné a čistější nežli klid nekonečného podsvětí. Jako by se zastavil sám čas pro jeden prastarý moment.

 

Konec alba zmiňuje Byzancii a svitky Chthonické kroniky. Antediluvianské       tajemství. Věštba, černý Marinek a loďstvo na taj úplném moři. Karmínovéklenby Cydónie. Návrat do Hatheg-Kla a dialog Křišťálového věštce s Čekatelem. Poznání a vědění. Lemuria, Ultima Thule a vzestup a pád Atlantidy. Nelítostné epické bitvy. Astrální síly prostupující mnohovesmírem       a mocí kosmického kodexu. Alfa a omega - začátek a konec.

 

 

 


 

 

Lyrický svět Bal-Sagoth je plný obrovských fantasy krajin, kosmických říší, bitevních eposů a kouzel. Příběhy jsou různě propojovány a pak rozdělovány do různých epoch nezávisle na albu samotném. K dokonalému pochopení celého kontextu je však třeba znát všechny příběhy.

 

Zatím se nestvůra zvaná BAL-SAGOTH uložila ke spánku. Doufejme, že povstane z hlubin a navštíví znovu tento svět.

 

 


Autor článku: Adam

Darkont.cz

Komentáře:

Tento článek zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

 Přidej nový komentář: 
Jméno:  
Text:
Opište pozpátku  
Hlavní menu
Houdek hudební nástroje - internetový a kamenný obchod
Vyhledávání
NEW komentáře
K magazínu:
Konec Rockmagu?
(15. 2. 2018 - 23:13)
Daniel Landa - Bouře
(25. 1. 2018 - 05:24)
Komentáře ke kapelám:
MAGMARR
(1. 4. 2018 - 22:38)
Progres
(12. 3. 2018 - 18:50)
Lord
(21. 2. 2018 - 08:00)
Jan Plech
(27. 1. 2018 - 10:31)
Atariband
(30. 12. 2017 - 20:11)
Reklama pro vás:
Kytary - přívěsky
Náhodný vtip
Darkont.cz
Betlémy:
Klik Klak:
Metalshop atd.
STOP VOJNĚ!:

Nejnovější kapely
Máte webovky? Vydělávejte.
Máte své webové stránky? Umístěte na nich banner našeho partnerského e-shopu Darkont.cz a vydělávejte. Více info zde.
Antikvariát:
Darkont.cz
Plastelína:

TOPlist