ReklamaDetail kapely

Causa Maior
Edituj informace / přidej media

Kapela:Causa Maior
Město:Prostějov
Země: Česká republika
Vznik:2008
Žánr:Punk Rock
WWW:http://www.causamaior.wz.cz
Obsazení:Frontman + 1.kytara: Michal ,,Cagi" Cagala

2.kytara + sóla: Jirka ,,Nája" Najer

baskytara: Pavel ,,Šenky" Šenkapoun

bicí: David ,,Zpěvi" Střelák
Historie:Hudební punk-rocková skupina o ètyøech èlenech byla založena 22.10.2008 jako kapela Septimas v prostorách Cyrilometodìjského gymplu v Prostìjovì. Pùvodnì vznikla jako iniciativa tøí studentù, spolužákù, s cílem vystoupit s pár rockovými covery na školním pøedstavení. Hraní se jim ale zalíbilo a postupnì zaèali hrát, tentokrát už vlastní songy. Pøed prvním veøejným vystoupením (17. února 2009, námìstí T.G. Masaryka) si kapela zmìnila název na CAUSA MAIOR (z latiny ,,vyšší vìc“) – toto jméno bylo zvoleno jako potøeba zdùraznìní potøeby kapely pøinést svými písnièkami nìco nového lidem. V souèasnosti má kapela rozehrátých 5 songù, za sebou 4 koncerty (poslední koncert v Apollu 13 Prostějov koncem června) a chystá se na nahrání svého prvního dema (ideálnì v září 2009).

<< Zpět na seznam kapel


TOPlist